Social Innovation Värmland -ett innovationssystem

Vill du vara med och göra Värmland bättre?

Vårt erbjdande

Om ni har en idé/utmaning som kopplar till samhällsnytta eller allmännytta i det lokala, regionala eller nationella perspektivet har vi ett erbjudande.

Innovationssystemet riktar sig till er med sociala innovationer, till er så kallade samhällsentreprenörer. I ett första steg vill vi ta del av den utmaning ni formulerar, vara er behjälpliga att utveckla den, för att i steg två arbeta lösningsorienterat.

Innovationssystemet inkluderar flertalet organisationer inom Värmlands smarta specialiseringar och det regionala företagsfrämjande systemet, se nedan.  

Aktörerna som ingår

Coompanion Värmland främjar kooperativt företagande, entreprenörskap som sker på jämlika villkor där ägande och styrning sker demokratiskt och hållbart. Arbetet resulterar i fler företag, lokal och regional utveckling samt mångfald av ägarmodeller i svenskt näringsliv.

Öppna länken
Karlstad Innovation Park är en plattform för innovationsprocesser som aktivt arbetar med att söka nationellt och internationellt ledande partnerskap. Vi arbetar bland annat med  idébärare, entreprenörer, företagare och investerare på olika sätt. I Kickstart Network som är ett forum där idébärare och entreprenörer möter rådgivare, finansiärer och annan kompetens som är viktig för idébäraren.
Öppna länken

Stiftelsen Compare har kapacitet och förmåga som bidrar till social innovation inom bland annat projektledning, förändringskommunikation, systeminnovation. De driver en mängd olika projekt och uppdrag där den gemensamma nämnaren är digitalisering som möjliggörare för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Öppna länken

Innovationssluss Vivan i Region Värmland fångar upp och stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till regional utveckling, hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar regionens livskvalitet.

Öppna länken

Paper Province jobbar för ett fossilfritt samhälle och olika hållbara användningsområden av skogen genom nya affärsmodeller och innovationer för ökat värdeskapande. Paper Province är plattformsansvarig för specialiseringen Skoglig bioekonomi och perspektivet Cirkulär ekonomi inom smart specialisering.

Öppna länken
Glava Energy Centers verksamhet står på tre ben:
1. innovation och affärsmodeller
2. energiledarskap och  
3. utbildning
 
LOKEN - Lokal energledning Värmland har fokus på
hållbart energisystem och kompetensutveckling.
Öppna länken

Visit Värmland verkar för ett mer attraktivt Värmland för alla som lever, verkar, bor och besöker. Det görs genom påverkan, kunskapsbyggande, mötesplatser och nätverkande inom besöksnäringen. Det i sin tur skapar förutsättningar för att fler vill besöka Värmland och en grund för fler att kunna starta och driva företag inom branschen.

Öppna länken

Värmlands Idéburna har sin utgångspunkt i överenskommelsen med Region Värmland och det arbete som sker inom den idéburna sektorn.
VI:s uppdrag är att främja utvecklingen av föreningslivet i Värmland samt verka för goda förutsättningar för föreningslivet, och ett växande intresse för idéburna organisationer.

Öppna länken

Nifa jobbar med affärs och marknadsutveckling inom livsmedelsproduktion med bas i det småskaliga genom stöd och hjälp till uppskalning och tillväxt av de små företagen.
 Är en del av smart specialisering.

Öppna länken

Vad är social Innovation?