Social Innovation Värmland -ett innovationssystem

Aktuellt

Producenter och konsumenter av
regionala livsmedel.

Social Innovation Värmlands första case (vår pilot) hittar vi i livsmedelssektorn. Personerna bakom denna utmaning beskrev för oss i innovationssystemet en sektor vari vi i Värmland idag har väldigt liten egen produktion. Att mycket av det som odlas transporteras långt bort och förpackas innan det återkommer till våra butiker. Vidare att Rekoringar är bra men det begränsas till specifika platser och tidpunkter. Att allt fler konsumenter önskar bättre kvalitet samtidigt som den vanliga konsumenten vill ha ett enkelt system och lägsta pris, allt på ett ställe.

Utmaningen handlar i hög grad om att hitta bättre vägar från bonden till konsumenten som fungerar i fredstid, för att finnas i händelse av kris.

Sedan utmaningen landade hos oss i innovationssystemet har en mindre projektgrupp tillsatts vilken haft ett antal möten vari ett första innovativt koncept börjat mejslats ut, vi kallar det matgemenskaper.