Vad & Varför

”Social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively.”

EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi

Vad är social innovation?

Social innovation handlar om att möta och lösa samhällsutmaningar på nya innovativa sätt. En social innovation kan vara en tjänst, produkt, process, metod eller ett samarbete som förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. En social idé strävar efter att förbättra människors livsvillkor och med behov som utgångspunkt. I centrum för idéerna står alltid vinst för samhället.

Varför?

Att vi gemensamt behöver jobba för att utveckla och förbättra samhället (både lokalt, regionalt, nationellt och globalt) är de allra flesta eniga om. Därför behöver vi lyfta social innovation för att ge mer förståelse, kunskap och insikt för att utveckla strategier och ge förutsättning för att systematiskt jobba med social innovation. Det är också ett sätt att föra in ett socialt förhållningssätt (socialt entrepenörskap) i tidiga företag, startups och redan befintliga företag.