Utveckla det värmländska stödsystemet för sociala företag

PÅGÅR JUST NU!

Regional handllingsplan för social innovation och socialt företagande

Just nu pågår arbetet att ta fram en regional handlingsplan för social innovation och socialt företagande. 

Kontaktpersoner

ANNA STÅLHAMMAR, PROJEKTLEDARE 
REGION VÄRMLAND 

anna.stalhammar@regionvarmland.se

ANNA-KARIN FRYKSTEDT, INNOVATIONSLEDARE
KARLSTAD INNOVATION PARK

anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se