Utveckla det värmländska stödsystemet för sociala företag

UNDER UPPSTART!

Utveckla stödsystemet för sociala företag

Region Värmland är en drivande aktör inom Social Innovation Värmland och ett område som dom jobbar med är att stärka företags- och rådgivningskompetensen i det värmländska stödsystemet.

En insikt är att det ofta finns behov för sociala företag att öka kompentensen om företagande. Det finns behov av att stärka affärsmannaskapet och utveckla sitt entreprenörskap för att göra sociala företag mer hållbara och skapa bärkraft.

En annan insikt är också att stödsystemet behöver öka sin kunskap och förståelse för vilka behov sociala företag har. Sociala företag/sociala entreprenörer behöver få mer likvärdiga förutsättningar och få tillgång till stöd från både offentliga, privata och idéburna aktörer, i start och utveckling, som företag med en mer traditionell affärsmodell.

Kontaktpersoner

ANNA STÅLHAMMAR, PROJEKTLEDARE 
REGION VÄRMLAND 

anna.stalhammar@regionvarmland.se

ANNA-KARIN FRYKSTEDT, INNOVATIONSLEDARE
KARLSTAD INNOVATION PARK

anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se