Upphandling

PÅGÅR!

Upphandling för sociala företag

Offentliga organisationer är den största marknaden för sociala företag. Här finns det mycket att utveckla!
Här vill vi starta upp en öppen och kunskapsutvecklande dialog tillsammans med berörda parter där det offentliga och sociala företag är en självklar del.

Kontaktperson

ELIN TIENVIERI, ARVIKA INNOVATION PARK

elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se