Tillväxt och tillväxtbegreppet

PÅGÅR!

Ett undersökande samtal om tillväxt och tillväxtbegreppet

Tillväxt används som grund för att driva, utveckla och mäta resultat i organisationer. Hur ställs det i relation till social hållbarhet? Vi vill reflektera kring hur tillväxtbegreppet tolkas och mäts idag och vad det betyder för initiativ till sociala innovativa processer.

Dessa frågor lyftes i ett undersökande samtal på Co-days 12-14 februari och kommer lyftas igen på Co-days Arvika i höst.

Kontaktpersoner

LOTTA BRAUNERHIELM, KARLSTADS UNIVERSITET

lotta.braunerhielm@kau.se

ANNA-KARIN FRYKSTEDT, KARLSTAD INNOVATION PARK

anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se