Techniqual

Techniqual – för en jämlik teknikbransch i Värmland

Teknikbranschen står inför en rejäl utmaning. I takt med att vår omvärld blir mer och mer digitaliserad och vi därigenom ställer högre krav på den infrastruktur som ska stödja den tekniska utvecklingen så ökar efterfrågan på rätt kompetens inom hela teknikbranschen. Samtidigt är det svårt att rekrytera studenter till de tyngre ingenjörsutbildningarna och därtill är det en för liten andel tjejer som är med och utvecklar och driver teknikutvecklingen.
Företagen som står bakom nätverket TechniQual vill vara med och förändra dessa förutsättningar, för framtidens teknikbransch i Värmland.

Hur kan tjejer bli intresserade av teknikbranschen?

Nätverket startade med en handfull företag och organisationer som var drivna att arbeta för att väcka teknikintresset hos tjejer. En fråga som fortfarande är en stor del av drivkraften i nätverket idag, men på resans gång har vi insett att vi behöver angripa kompetensbristen och jämställd- och jämlikhetsfrågan från flera håll. 

Vi har arbetat oss från en enskild fråga – hur kan fler tjejer bli intresserade av teknikbranschen – till ett flertal områden som vi som teknikföretag behöver bli bättre på för att säkra vår framtid.


– Varje enskilt företag behöver se till att kulturen på arbetsplatsen är välkomnande för alla. En arbetsplats som inte är öppen för alla attraherar inte den viktiga bredden av individer och klarar heller inte att hålla dessa individer kvar på företagen.
– Vi i branschen behöver prata om teknik och teknikyrken på ett helt nytt sätt när vi möter framtidens arbetskraft, och synliggöra vad tekniker och ingenjörer faktiskt gör på jobbet och vad det bidrar till i samhället. 
– Företagen och branschen behöver ta ansvar och vara delaktiga i att väcka intresse för teknik i ung ålder.

I dagsläget har innovationsprocessen lett oss till två uttalade aktiviteter:
– Möta framtidens arbetskraft i en ny typ av teknikprao som har fokus på upplevelse och mötet med människor inom olika yrken och deras resa från skola till arbete.
– Inspirera företag inom teknikbranschen och lyfta vikten av en jämlik arbetsplats, genom events och kontakter.

Vårt verktyg är själva plattformen. Vi samlar företag och andra aktörer som kan dela med sig av sina resor och därigenom ge andra insikter om hur fler företag kan påbörja eller fortsätta sin resa mot en jämlik arbetsplats.

För att skapa ett ännu mer kraftfullt verktyg vill vi ha med ditt företag som vi vara med och bidra till den här processen och vår vision om en jämlik teknikbransch i Värmland.