Levande stadskärna och popup

PÅGÅR!

#TillsammansförKarlstadStreetart

#TillsammansförKarlstadStreetart är en co-creation tillsammans med näringslivet i Karlstad – allt för att locka människor till stan under sommaren 2020 under pågående Corona-pandemi. Konsten kommer att pryda fasader, torg och bestå såväl av fysisk som digital konst.

Kontaktperson

FREDRIK LINDROOS, KARLSTAD INNOVATION PARK

fredrik.lindroos@karlstadinnovationpark.se

NYTT / UNDER UPPSTART!

Pop-up Arvika 

Mer info och datum kommer!

Kontaktperson

ELIN TIENVIERI, ARVIKA INNOVATION PARK

elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se

PÅGÅR!

Levande stadskärna 

Karlstads kommun vill ha en levande stadskärna och de bygger vidare på tanken att testa tillfälliga pop-up:s i stadsrummet. Genom att involvera medborgare i processen kan de tillsammans med andra samhällsaktörer våga testa nytt och bli mer träffsäkra. Kommunen vill på detta sätt samverkan med andra både internt inom kommunen och med Karlstads företag, organisationer och föreningar. Teknik- och fastighetsförvaltningen driver processen.

Kontaktpersoner

KARIN PETTERSSON, FACILITATOR & LANDSKAPSARKITEKT, PARKENHETEN KARLSTADS KOMMUN

karin.pettersson2@karlstad.se

BO-JACOB ENQVIST, FACILITATOR & SOCIAL ENTREPRENÖR 

bojacob@hotmail.com
+46 (0) 72 525 77 20