Kultur

UNDER UPPSTART!

Kultur…

… vet vi är viktigt för ett levande samhälle. Vi är på gång att samla människor och organisationer som brinner för kultur och som vill skapa social nytta.
Kontakta oss om du vill vara med!

Kontaktperson

ELIN TIENVIERI, ARVIKA INNOVATION PARK

elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se