CoPlant

PÅGÅR!

CoPlant i Hagfors

CoPlant är en metodutveckling för hur en andelsodling skulle kunna anläggas på fler och andra platser runt om i landet. Det nyskapande i detta är de olika metoder och affärsmodeller som projektet ämnar konceptualisera med avseende på vilka intentioner nya andelsstartare i så fall har med just sin odling: företagshälsovård, ekologiskt odlade grönsaker, kostnadseffektiv matförsörjning eller annat som dyker upp längs vägen. Det långsiktiga målet är dessutom att skapa flera egenodlare som var för sig eller tillsammans kan bidra till en minskning av den nettoimport av livsmedel som gör Sverige sårbart vid framtida globala förändringar, samt verka för en hållbar framtid.

HÄR KAN DU LÄSA MER

Kontaktperson

MARIA KVARNSTRÖM, HAGFORS INNOVATION PARK

maria.kvarnstrom@karlstadinnovationpark.se
+ 46 (0) 70 68 79 662