Co-days Live

Co-days Live – för samhällets utmaningar

En  8h livesändning om social innovation och social hållbarhet med ett 50-tal gäster, både lokalt och nationellt, som medverkar i 15 spännande programpunkter. Livesänt från Arvika, torsdagen 22 oktober 2020. 
Här kan du se sändingen i efterhand!

Varför gör vi detta? 

Nu går flera olika aktörer samman i en livestreamad heldag kring temat social innovation och social hållbarhet. Med den här dagen vill vi visa på bredden av samhällsutmaningar som sker här och nu i Värmland och världen men också hur man kan möta dem på nya sätt. Det börjar här och nu och vem som helst kan vara med. Vi varvar intressanta intervjuer och viktiga paneldiskussioner och följarna får under dagen möjlighet att ta diskussionen vidare i ett digitalt “eftersnacks-rum”.

Innehållsrikt program med stor bredd

Ett 50-tal medverkande på plats från 30 olika organisationer utöver ett flertal politiker. Medverkar gör ett flertal värmländska företag, regionen och kommuner, föreningar och universitet. Programmet är brett och lyfter alltifrån barn och unga, tillväxt och agenda 2030 till odling och pop-up. Se mer av innehållet längre ner på sidan.

Medverkande 

Henric Barkman
Karlstad Delar

Sandra Boström
Rekoroben

Lena Micko (S) 
Finansdepartementet

Lena Olsson
Värmlands Idéburna 

Henric Byström 
Fritidsbanken

Lotta Braunerhielm 
Karlstads universitet

Cherin Nilsson 
Hagfors Innovation Park

Anders Bro Region Örebro Län

Lukas Jonsson 
Sentire

Maria Kvarnström 
Hagfors Innovation Park

Peter Söderström (S) 
Arvika Kommun

Fredrik Lindroos 
Karlstad Innovation Park

Yasin Mohamed
Zimify

Anna-Karin Frykstedt 
Karlstad Innovation Park

Magnus Lindström 
Arvika Eda Samordningsförbund

Arvid Persman Sentire

Leif Tyrén
Coompanion Värmland

Åsa Ranung 
Region Värmland

Christian Persman
Arvika Kommun 

Emma Sällström 
Tjejjouren Miriam

Georg Andrén 
Länsstyrelsen Värmland

Ylva Lundqvist Fridh
Mikrofonden Sverige

Marcus Modh
Arvika Konsthall

Lars Sätterberg 
Hagfors Kommun

Stina Höök (M)  
Region Värmland 

Gert Nilson 
Jernkontoret

Johanna Rickan 
Rickan Konsult AB

Elin Tienvieri 
Arvika Innovation Park

Bo-Jacob Enqvist 
Enqvist Innovation

Marie Björklind
Karlstads Kyrkliga Stadsmission

Marcus Wihk 
Länsstyrelsen 

Marthe Hem 
Brobygrafiska 

David Holm
Xplorico

Siri Hasting 
Hyresgästföreningen

Lina Svensberg Compare

Carl-Ola Danielsson Swegon

Åsa Johansson (S)
 Region Värmland

Henrik Svensson 
Region Värmland

Monika Bubholz 
Karlstad Kommun

Lisa Edvinsson Sundberg Lekgruppen Tilsammans

Eva-Lena Holma 
HippoCamp

Acki Wästlund 
Bwell Academy

Program

09.00 Co-days Live startar: Vi checkar in!

Vi öppnar officiellt Co-days Live. Direktsänt från Ritz i Arvika. Värdas av Elin Tienvieri.
5 min

09.05 Socialt entreprenörskap och social innovation är på väg att bli det nya svarta – vad innebär det?

Vad betyder social innovation och social hållbarhet? Vad är skillnaden? Och varför har detta blivit så viktigt nu i Värmland och världen? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att skapa social hållbarhet och innovation? Bo-Jacob Enqvist, social entreprenör och Anna-Karin Frykstedt, innovationsledare och samhällsanalytiker på Karlstad Innovation Park reder ut begreppen och ger exempel.
15 min


09.20 Hur hänger folkhälsa ihop med social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle kan beskrivas som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det kan låta självklart – men vilka är sambanden och hur kan utvecklingen påverkas och av vem? Ett samtal med Åsa Ranung, Region Värmland.
20 min


09.45 Pop-up-trenden på allas läppar

Pop-up förknippar många med shopping och handel, men Pop-up-fenomenet kan även vara ett strategiskt och lustfyllt verktyg för att åstadkomma långsiktig förändring i en stadsdel. I det här samtalet deltar Bo-Jacob Enqvist, väl bevandrad i olika städers stadsomvandlingar globalt, Marcus Modh på Arvika Konsthall, Marthe Hem, konstnärlig ledare för sommarens Karlstad Street Art och Karin Pettersson, Landskapsarkitekt Karlstads kommun, engagerad i pop-up lösningar i Karlstad – röda pianon, dansbanan och stranden på residenstorget. Samtalet moderaras av Anna-Karin Frykstedt.
20 min


10.15 Digitala välfärdslösningar hindras av oförberedda kommuner

En kommun är sällan riggad för att prova nya digitala lösningar som kan möjliggöra bättre och mer träffsäker välfärd för invånarna. Det saknas utrymme för ett samskapande utvecklingsarbete mellan leverantör och kommun vilket medför att affärerna går till stora leverantörer. Detta gör att mindre företag inte får chansen att visa på sin lösning. Här möter vi Christian Persman, utvecklingsledare inom lärande och stöd på Arvika kommun, som ger sin bild av utmaningen. Robert Rhönnstad, Scaaler IOT labs och Carl-Ola Danielsson, Swegon, berättar om hur en möjlig testarena kan se ut för att skapa förutsättningar för att små tech-bolag och skola ska kunna samarbeta för att hitta lösningar som utvecklar både elevens lärande och sociala miljö. Vi träffar även det nystartade tech-bolag, Zimify och Arvid Persman, Sentire för reflektioner kring psykisk ohälsa.
Moderator: David Holm, Xplorico och Lina Svensberg, Compare.
40 min


11.00 Allas barn och unga i Arvika

En nystartad bred innovationsprocess med nya samverkansformer för att stärka levnadsvillkoren för barn och unga i Arvika. Möt några av de som var med på uppstarten i september och deras upplevelse av initiativet i den första workshopen, där vi tillsammans undersökte nuläget för barn och unga i Arvika. Medverkande är: Siri Hasting, Hyresgästföreningen (initiativtagare tillsammans med Innovation Park) Emma Sällström, Tjejjouren Miriam och Marcus Wihk, Länsstyrelsen. Moderator: Siri Hasting, RF-SISU Värmland.
20 min


11.30 Samverkan med sociala företag – hur och varför då?

Svenska kommuner och regioner är för dåliga på att samarbeta med sociala företag. Vi behöver hitta nya sätt att hantera välfärdens utmaningar på och här kan sociala företag vara en del av lösningen. Följ med i ett samtal med Magnus Lindström från Arvika Eda samordningsförbund som dagligen jobbar med sociala företag och Anders Bro som är utvecklingsledare på Region Örebro län och som fått i uppgift av SKR – Sveriges Kommuner och Regioner att ta fram en handbok i frågorna. 
30 min


12.10 Sentire – om att hantera samhällets ytliga normer

Ett samtal med samhällsentreprenörerna Lukas Jonsson och Arvid Persman som är grundare i den blivande startupen Sentire. De brinner för ungas psykiska hälsa och vill utveckla en social media-plattform där man anonymt delar sin känslomässiga status med andra människor. En digital plats där du kan ta lärdom av dig själv och andra genom genuina, ärliga och känslomässiga konversationer. Samtalet kommer handla om deras ”why” men också vad deras nästa steg är och vad de söker för att kunna växla upp.
20 min


12.20 3 sociala entreprenörer i ny konstellation

En intervju med de tre spännande samhällsentreprernörer som brinner för barn och unga: Lisa Edvinsson Sundberg, Lekgruppen Tillsammans, Eva-Lena Holma, Hippocamp och Leah Brickhouse, Föräldrastödet i Värmland
10 min

13.00 Samtal om tillväxt och Agenda 2030

Ett undersökande samtal om hur tillväxt och social hållbarhet hänger ihop och hur nya samhällsutmaningar utmanar arbete, metoder och strategier kring tillväxt. Samtalet kommer även handla om regeringens proposition för genomförande av Agenda 2030, och vad som behövs nationellt, regionalt och lokalt för att skapa en förändrad syn och en förflyttning i samhället för att öka takten för social hållbarhet.
Medverkande i samtalet: Lena Micko Civilminister Finansdepartementet, Georg Andrén Landshövding Värmlands län, Stina Höök Regionråd Region Värmland (M), Peter Söderström Kommunstyrelsens ordförande i Arvika (S), Lena Olsson, Ordförande i Värmlands Idéburna samt i Fritidsbanken, Yasin Mostafa, IT-chef Zimify AB. Moderator: Lotta Braunerhielm, Karlstads universitet.
70 min


14.20 Mikrofonden – Sveriges största sociala investerare

Alla verksamheter behöver kapital för att starta och utvecklas. Men enligt såväl Europeiska kommissionen som Tillväxtverket saknar Sverige en ordentlig struktur för att finansiera sociala företag och sociala innovationer. För tio år sedan startade gräsrotsinitiativet Mikrofonden – de sociala företagens egna riskkapitalkooperativ – som ställer riskvilligt kapital till förfogande för verksamheter inom den sociala ekonomin. Idag är Mikrofonden Sveriges största sociala investerare med mer än 100 investeringar i sin portfölj. Mikrofondens VD Ylva Lundqvist Fridh och Coompanion Värmlands verksamhetsledare Leif Tyrén beskriver konceptet och lyfter vikten av en regional Mikrofond också i Värmland.
30 min


14.50 Delningsekonomi för alla

Lär dig om hur delningsekonomi kan bidra till mer gemenskap och hållbar konsumtion, oavsett om man bor i stad eller på landsbygd. Du får flera exempel på smarta lösningar som du kan komma igång med. Du får också träffa samhällsentreprerörer som driver sociala företag i Värmlad. Leds av Henric Barkman, Karlstad Kommun. 

 Game Changer – ta eller ge spel!

En intervju med Marie Björklind, Karlstads Kyrkliga Stadsmission, om Gamechanger – en annorlunda pop-up-butik som testades i Mitticity i Karlstad, där man kunde ta eller ge spel och annan lekutrustning. Ett samarbete med Karlstads Kyrliga Stadsmission, Karlstad Kommun och Mitticity. 

Rekoroben – din cirkulära lånegarderob

En intervju med Sandra Boström, samhällsentreprenör och grundare av nystartade Rekoroben – en hållbar garderob med handplockade second hand- och hållbart nyproducerade kläder att låna regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Fritidsbanken – en enklare väg till en aktiv fritid

Fritidsbanken är en framgångsrik social organisation som nyligen öppnade deras 100:e Fritidsbank. Här i ett samtal om vad Fritidsbanken skapar för samhällsnytta och hur de nu växer och skalar upp i Sverige och i världen.  
30 min 

15.30 Från tillväxt till hållbarhet i praktiken

Vi behöver alla ändra fokus och arbetssätt för att klara förflyttningen från tillväxt till hållbarhet, men hur gör man? Här exemplifieras en möjlig väg fram genom att belysa Hagfors kommuns initiativ “Hela Hagfors” där idéburet, det offentliga, kommersiella aktörer och civilsamhälle arbetar tillsammans för att kommunicera, verka och bidra till en hållbar utveckling. Medverkande: Gert Nilson Forskningsdirektör Jernkontoret, Lars Sätterberg Utvecklingschef Hagfors kommun, Johanna Rickan samhällsanalytiker & beteendevetare Rickan Konsult AB
 samt Maria Kvarnström Projektledare, Hagfors Innovation Park/Effect Innovation AB 

 30 min

16.05 Socialt investeringsperspektiv 

Att ha ett socialt investeringsperspektiv handlar om att tydliggöra att insatser för människor inte bara ska betraktats som en kortsiktig kostnad. En social investering är en insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. Medverkande är: Monica Bubholz (MP) Kommunalråd i Karlstad, Åsa Johansson (S) Regionråd i Region Värmland samt Henrik Svensson, Region Värmland. Moderar gör Åsa Ranung, 
20 min 


16.30 Odling – mer än bara mat 

När vi tänker odling tänker vi ofta mat och miljö, men vad händer om vi börjar se odling som en plats för möten, relationer och kunskapsutbyte? Kan det faktiskt också vara så att odla tillsammans med andra är en del av lösningen på stora samhällsutmaningar? I ett undersökande samtal möts olika aktörer och lyfter frågorna. Medverkande: Josefin Gustafsson – Väse Morgongåva, Maria Kvarnström – Hagfors Innovation Park, Ann-Christin Karlsson – Nätverk för ett hållbart Arvika, Eden Mengisteab – Allas Trädgård och Helena Johansson – Odla Molkom. Samtalet modereras av Elin Tienvieri.
20 min

16.55 Summering och avslut

Vi knyter ihop dagen och säger tack för idag.
5 min