Allas barn & unga i Arvika

Nuläge för barn och unga i Arvika

Utifrån vår första träff, uppstarten 17 september 2020 i innovationsprocessen ”Allas barn och unga i Arvika” har vi har gjort en sammanställning och analys av materialet. Det är en översiktlig sammanfattning för att presentera bakgrund, aktörernas nuläge och utmaningar kopplat till barn och unga i Arvika. Sammanställningen är till för att användas som underlag i innovationsprocessen och är kompletterad med analyser skrivna av processledarna.

LÄS ANALYSEN HÄR
PÅGÅENDE PROCESS

Allas barn & unga i Arvika

Vi vill bjuda in dig som på något sätt jobbar för barn och unga i Arvika för att undersöka hur nuläget ser ut. Vi vet att det är många som jobbar för barn och ungas bästa och brinner för det. Vi vet också att vi aktörer kan göra större skillnad om vi gör det tillsammans. Många samarbeten finns såklart på plats redan idag men vi tror att det kan formas nya konstellationer som jobbar med ett brett, undersökande arbetssätt för större inverkan.

Nu startar vi tillsammans med er en innovationsprocess som ska leda till att skapa bättre levnadsvillkor för barn och unga i Arvika.

Nästa träff är 27 november kl 9-12 digitalt. Öppen att delta för vem som helst.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG TILL NÄSTA TRÄFF HÄR

Kontaktpersoner:

LIZEN ALESTAM, KARLSTAD INNOVATION PARK

lizen.alestam@karlstadinnovationpark.se