Bakgrund

Hur det startade

För att ta höjd för ett mer socialt hållbart Värmland startade Innovation Park en arbetsgrupp tillsammans med Region Värmland, Coompanion och Värmlands Idéburna vilket ledde till plattformen Social innovation Värmland. Det har saknats en mötesplats i Värmland som aktivt fått människor från olika sektorer att mötas. Det startade under våren 2019 och det första eventet och officiella uppstartsmötet var i november 2019. Därefter arrangerade vi Co-Days på Karlstad Innovation Park 12-14 deltagare från alla sektorer.

Lärdomar så långt

En stor insikt i det påbörjade arbetet är att vi aktörer från näringsliv, idéburen sektor och offentlig sektor, uttrycker oss olika men menar samma sak och att vi arbetar med samma mål men på olika sätt – att göra social nytta. Därför kan det inte nog understrykas hur viktigt det är med det undersökande samtalet där man utforskar varandras drivkrafter, kompetens och drömmar. Sådana samtal skapar gemenskap, energi och mod vilket ofta glöms bort i riggningar av projekt m.m. Men det viktigaste av allt är att samtalen bygger tillit – en grundbult för allt förändringsarbete.