Allas barn och unga i Arvika

Experimentera och testa nya lösningar för och tillsammans med barn och unga

Allas barn och unga är ett innovationslabb för att hitta nya idéer och lösningar att utveckla och testa för och tillsammans med unga. Lösningarna ska leda till att skapa en större framtidstro och meningsfull fritid för barn och unga. Detta görs i en community med olika aktörer som på något sätt jobbar med eller brinner för barn och unga. Det här kan göras på vilken plats som helst och just nu testats den första omgången av innovationslabbet i Arvika.

Den här sidan kan du se som en landingsplats där vi delar info, kunskap och lärdomar till dig som är intresserad och nyfiken på hur man kan hitta nya vägar och metoder för att jobba för och med barn och unga. Läs mer nedan!

Senaste nytt!

Rekrytering pågår

Läs mer här

Communityträffar

Communityträffarna i ”Allas barn och unga” är informella och bubblande träffpunkter, en fredag i månaden, där det är lätt att knyta kontakter, stärka relationer, hitta samarbeten och en massa mer – allt för att skapa ännu bättre förutsättningar för barn och unga. 

Nästa träff är 28/1 kl 10.30-11.30 digitalt. 

Läs mer här

Se sändningen från Co-days i efterhand!

Co-days Allas barn och unga nu i oktober blev en dag fylld av energi, inspiration och närvaron var på topp. Vi fick tydlig feedback på att en sån här mötesplats verkligen behövs och tillsammans kan vi göra underverk. Fantastiskt att så många som 100 personer från Arvika och hela Värmland deltog (med en jämn fördelning från närings- och föreningsliv samt offentliga organisationer).

Se sändningen här
EN GLÄDJANDE NYHET!

Nu kan vi växla upp och skapa ännu mer nytta i
Projektbyrån Changemakers 

Leader Växtlust i Värmland har beviljat vår projektansökan för att kunna växla upp takten och kapaciteten i Allas barn och unga med Arvika som testbädd. Under hösten 2021 drar vi igång Projektbyrån Changemakers där minst fyra unga ska anställas för att bygga en community för unga med högt i tak för att utveckla och testa idéer.

UNGA ANSTÄLLS I NYTT PROJEKT:

Inte bara det roligaste jobbet i Arvika – det viktigaste också

Läs intervjun som Arvika Nyheter och NWT  gjorde 18/10 med processledarna Bo-Jacob Enqvist och Jonas Swanö samt Elin Tienvieri och Anna-Karin Frykstedt från Innovation Park, initiativtagare till Allas barn och unga. Under hösten/vintern 2021 startas Projektbyrån Changemakers upp av fyra unga – är du en av dom eller känner du någon som skulle passa? Tipsa gärna vidare om Arvikas roligaste och  viktigaste jobb! 

VAD?

En testbädd för att öka framtidstron, känslan av delaktighet och meningsfull fritid för unga i Arvika. Genom en community av engagerade organisationer som jobbar lokalt för Arvikas barn och unga testar vi innovativa metoder för att hitta nya lösningar på de utmaningar som finns.  Projektet kommer dels att jobba med att utveckla och testa olika case tillsammans med unga, men också bygga och stärka nätverk mellan aktörer. Projektet startar 1 oktober 2021 och pågår till 30 september 2022.

BIDRA TILL?

Att unga och aktörer tillsammans sätter igång ett involverande, samskapande och undersökande arbetssätt vilket i sin tur bidrar till att unga får större möjlighet att påverka sin framtid, vilket kommer leda till ökad hälsa och entreprenörsskap.

HUR?

Det handlar om att skapa energi och engagemang. Vi tror på att testa nya arbetsätt för att hitta ytor där organisationer och unga kan mötas och samskapa för att testa nya lösningar tillsammans. Utifrån ungas viljor, drömmar och perspektiv. En viktig aspekt är också att ha roligt i arbetet.

COMMUNITY!

Vi bygger vidare på den community som idag är runt 20-tal lokala organisationer – både föreningar, näringsliv och det offentliga. Till hösten öppnar vi upp så att alla kan var med, både för den som vill vara med och samskapa i praktiken till den som vill följa det.

PROJEKTBYRÅN CHANGEMAKERS

För att genomföra detta behöver vi bygga ett starkt team som kommer bestå av 6 personer som jobbar deltid: 
– Fyra unga Changemakers, 18-22 år, som ska involvera fler unga och samskapa med aktörerna i communityn. (Intresserad? Kontakta oss redan nu. Den officiella rektyreringen startar under andra halvan av oktober.)
De två processledarna Jonas Swanö och Bo-Jacob Enqvist ska stötta och coacha de unga i att bygga community och driva idéutvecklingen framåt.  

 ADVISORY BOARD!

Vi behöver också ett riktigt klokt, modigt och engagerat advisory board. Deras uppgift är att stötta teamet, vara ambassadör, vara öppen för lärande och kratta banan för att ta höjd för barn och unga i Arvika. Här tänker vi en mix av kompetenser från näringsliv, det offentliga, civilsamhälle och akademi – både lokalt och regionalt. Vill du vara med? Skicka en intresseanmälan.


__________________________________________________
För dig som vill anmäla ditt intresse eller veta mer:
Elin Tienvieri, Innovationsledare Arvika Innovation Park 
elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se

Vill du sätta dig in mer? Den längre versionen hittar du inom kort här!

Nuläge, vägen hit och annat intressant 


NULÄGE

I nuläget drivs fyra olika case som är i tidigt prototypstadie. Mer info om de olika casen kommer inom kort!

ORGANISATIONER SOM ÄR MED 

Drygt 20 organisationer är i nuläget med i communityn. Vissa är med väldigt aktivt i samskapande av nya lösningar och utveckla prototyper och några är med lite mer för att lära och går in och ut ur processen. En stor styrka är att  vi har organisationer både från det offentliga, näringsliv och civilsamhälle – detta gör oss starka. Deltagande organisationer:  Tjejjouren Miriam, Rädda Barnen, Arvika Kommun, Ljuspunkten, RF-SISU, Ritz, Hyresgästföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Röda korset, Riksteatern Värmland, Brottsofferjouren, Första linjen unga västra, Svenska Kyrkan, Arbetsmarknadsenheten Eda Kommun, Arvika Bibliotek, Sentire, Polismyndigheten, Transversus, Länsstyrelsen, Lundbergs Fastigheter, LJ Fastigheter, Volvo CE.

BAKGRUND

Efter eventet Co-days Social innovation Värmland i februari 2020 på Karlstad Innovation Park påbörjades ett förutsättningslöst samtal mellan Hyresgästföreningen, Brottsofferjouren Värmland och Rädda Barnen kring ämnet barn och ungas levnadsvillkor i Värmland. Innovation Park jobbar med att stötta människor som vill skapa hållbara lösningar och innovationer i Värmland. Ett led i det är att facilitera innovationsprocesser så att människor möts och börjar göra nya saker tillsammans. Innovation Park driver också Social innovation Värmland. Då både Hyresgästföreningen och Innovation Park jobbar operativt i Arvika låg det nära till hands att undersöka frågan om det fanns en bred process för att jobba långsiktigt och förebyggande för barns och ungas levnadsvillkor. Den 17 september 2020 startade Innovation Park och Hyresgästföreningen, genom Social innovation Värmland, en undersökande innovationsprocess där 30 personer från 18 olika organisationer träffades. Syftet med första träffen var att starta upp ett brett och undersökande samtal om aktörernas nuläge kopplat till barn och unga samt de hinder som de stöter på för att uppnå sina uppdrag. Vi kunde konstatera att det saknades ett forum i Arvika som involverar många olika aktörer med syftet att arbeta långsiktigt, förebyggande och involverande med barn och unga för att hitta nya lösningar på utmaningar.

ANALYS EFTER FÖRSTA WORKSHOPEN

Utifrån vår första träff, uppstarten 17 september 2020 i innovationsprocessen ”Allas barn och unga i Arvika” har vi har gjort en sammanställning och analys av materialet. Det är en översiktlig sammanfattning för att presentera bakgrund, aktörernas nuläge och utmaningar kopplat till barn och unga i Arvika. Sammanställningen är till för att användas som underlag i innovationsprocessen och är kompletterad med analyser skrivna av processledarna.

LÄS ANALYSEN HÄR
ETT SAMTAL FRÅN CO-DAYS LIVE 2020

Under Co-days Live i Arvika 22 oktober 2020 deltog Hyresgästföreningen, Sentire, Tjejjouren Miriam och Länsstyrelsen i ett reflekterande samtal om Allas barn och unga. Ta del av samtalet!

Nuvarande core-team 

Elin Tienvieri

Arvika Innovation Park

Anna-Karin Frykstedt

Karlstad Innovation Park

Jonas Swanö, processledare

Bo-Jacob Enqvist, processledare

Enqvist Innovation

Siri Hasting

Hyresgästföreningen

Changemaker för unga

Projektbyrån Changemakers

Changemaker för unga

Projektbyrån Changemakers

Changemaker för unga

Projektbyrån Changemakers

Changemaker för unga

Projektbyrån Changemakers

Kontakta oss

Vill du vara med eller bara nyfiken att veta mer? Välkommen att höra av dig!

Elin Tienvieri
Innovationledare, Arvika Innovation Park
elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se

På bilden från vänster: Jonas Swanö, Elin Tienvieri, Siri Hasting och Bo-Jacob Enqvist.