Allas barn och unga i Arvika

PÅGÅENDE PROCESS

Allas barn & unga

En innovationsprocess för att skapa bättre levnadsvillkor för barn och unga i Arvika

Social innovation Värmland, Innovation Park och Hyresgästföreningen har tillsammans startat en innovationsprocess som leder till att skapa bättre levnadsvillkor och livschanser för barn och unga i Arvika. Processen kan ses som ett labb där vi undersöker och testar nya arbetssätt, undersöker de verkliga symptomen bakom problem, hittar nya lösningar och testar dom. 

Processen startade hösten 2020 och kommer sträcka sig under hela 2021. Intentionen är att nya metoder, arbetssätt och ett nyfiket mindset kan implementeras i det befintliga ekosystemet för att bidra till långsiktig innovation och utveckling.

Nuläge för barn och unga i Arvika 

Utifrån vår första träff, uppstarten 17 september 2020 i innovationsprocessen ”Allas barn och unga i Arvika” har vi har gjort en sammanställning och analys av materialet. Det är en översiktlig sammanfattning för att presentera bakgrund, aktörernas nuläge och utmaningar kopplat till barn och unga i Arvika. Sammanställningen är till för att användas som underlag i innovationsprocessen och är kompletterad med analyser skrivna av processledarna.

LÄS HÄR

Processdagbok

Inom kort kommer vi dela med oss av hela processens gång här – som också kommer uppdateras med jämna mellanrum. Kommer snart!

LÄS MER HÄR

Kommande träff  

Under nästa träff – 5/2 kl 9.00-12.00 är temat idégenerering. In och anmäl dig på eventsidan om du vill vara med.

ANMÄL DIG HÄR

En dialog mellan aktörer som är med 

Under Co-days Live i Arvika 22 oktober 2020 deltog Hyresgästföreningen, Sentire, Tjejjouren Miriam och Länsstyrelsen i ett reflekterande samtal om Allas Barn och Unga.

Kontakta oss 

Allas Barn och Unga drivs av Social innovation Värmland, Innovation Park och Hyresgästföreningen.

Lizen Alestam: lizen.alestam@karlstadinnovationpark.se Anna-Karin Frykstedt: anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se Elin Tienvieri: elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se Bo-Jacob Enqvist: bojacob@hotmail.com  Siri Hasting: siri.hasting@hyresgastforeningen.se

På bilden (från vänster): Elin Tienvieri (Arvika Innovation Park och Social innovation Värmland, Lizen Alestam (Karlstad Innovation Park), Bo-Jacob Enqvist (Enqvist Innovation) och Siri Hasting (Hyresgästföreningen).