Initiativ

tillsammans löser vi utmaningar

Initiativ och processer

Vi behöver jobba i nya konstellationer och med nya metoder för att lösa utmaningar i samhället. Ingen person eller organisation kan göra detta på egen hand. När vi börjar skapa nya  relationer och tillsammans bygga ny kunskap kan oväntade partnerskap uppstå. Det är här ifrån man kan göra en förflyttning, påbörja förändring och öppna dörren för att skapa innovation. Var med du också!

Här är iniativ och processer som är aktuella, antingen i tidigt stadie eller i full fart.

Allas barn & unga i Arvika

Läs mer…

Arts & Music Innovation

Läs mer…

Ett nytt recept för skolmåltider

Läs mer…

Handlingsplan för social innovation och sociala företag

Läs mer…

Snøfølk

Läs mer…

Levande stadskärna & pop-Up

Läs mer…

Co-Plant & gemenskapsodling

Läs mer…

Tillväxt och tillväxt-begreppet

Läs mer…

Vad vill du?

Läs mer…